Administratie en boekhouding

Administratie is een noodzaak. Het is de basis van elke onderneming. Als er een goede administratie wordt gevoerd, weet u Exact wat de omzet en de kosten zijn. Dan heeft u een duidelijk inzicht in uw bedrijf, want u wilt niet alleen de kansen en de mogelijkheden weten, maar ook de beperkingen. Op deze manier kunt u verantwoorde keuzes maken. Wij helpen u dan ook graag bij het opzetten en inrichten van uw administratie.

Jaarrekening

Bij MGV Administraties stellen wij uw jaarrekening op in begrijpelijke en heldere taal. De jaarrekening bespreken we altijd persoonlijk met u, zodat we zeker weten dat u precies weet hoe uw onderneming er financieel voor staat; wat de prognoses zijn en de eventuele pijnpunten.

Begroting en prognoses

Voor het aanvragen van een krediet of het doen van een grote investering is vaak een goed onderbouwde begroting of duidelijke prognose nodig. Wij weten precies aan welke eisen een goede begroting moet voldoen en kunnen u goed helpen bij het opzettten van een realistische en haalbare prognose.

Advies

Door mee te denken, proactief te adviseren en tussentijdse informatieverstrekking zorgen wij er samen met u voor dat er geen financiƫle verrassingen zijn. Wij kunnen met u sparren en tot een advies-op-maat komen, geheel in lijn uw persoonlijke situatie.

Fiscaal advies

Het doen van belastingaangifte kan complex zijn. MGV Administraties is op de hoogte van de meest actuele fiscale wet- en regelgeving. Wij zorgen ervoor dat uw belastingaangifte op de juiste manier en tijdig wordt gedaan. U kunt bij ons terecht voor uiteenlopende aangiftes. In sommige gevallen bent u het niet eens met een beslissing van de Belastingdienst. MGV Administraties kan desgewenst de contacten met de Belastingdienst voor u onderhouden en de bijbehorende correspondentie met hen voeren. In dat geval hoeft u zich geen zorgen te maken over het aanvragen van uitstel of het opstellen van een bezwaar- en beroepschrift.